dr. Rob van Gerwen
Consilium Philosophicum
Utrecht

 

Dr. Rob van Gerwen, directeur

 

Bezoekadres

Bosuillaan 289
3722 XM Bilthoven

 

T: 030 6350 713

E:
W: http://www.consiliumphilosophicum.nl

B: NL18 INGB 0003 7722 20
KvK, Utrecht: 30177966

CRKBO Docent

Aansprakelijkheid

Consilium Philosophicum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen door derden verricht op grond van interpretaties van door ons gedane filosofische suggesties.