dr. Rob van Gerwen
Consilium Philosophicum
Utrecht

Rob van Gerwen — filosoof

Rob van Gerwen: Zullen we contact houden

Binnenkort

    Voorlopig even niets in aanwezigheid van publiek.

Mijn voordrachten valoriseren mijn onderzoek.

Cursussen

Ga direct naar mijn huidige cursussen.

Bij voorbeeld ...

  • Inleiding in de Filosofie van de kunsten (overzicht van filosofische theorieën over de kunsten)
  • Hedendaagse Kunst en onze Werkelijkheid (de uitdagingen die hedendaagse kunstenaars aan ons stellen)
  • Film en Filosofie (films filosofisch uitgelegd; filosofie filmisch uitgelegd)
  • Kunst en expressie. Een filosofische ontmoeting. (Expressie in kunstwerken vergeleken met gelaatsexpressie—en cosmetische chirurgie)

Kunstpraktijk

Consilium Philosophicum biedt kunstenaars en musea filosofische interactie en onderzoek. En cursussen aan onderwijsinstellingen. En voordrachten overal. Kijkt u rustig rond in mijn portfolio's en bij "overig" voor recente klussen.

Over Rob van Gerwen

Dr. Rob van Gerwen is senior docent en onderzoeker aan departement Wijsbegeerte (faculteit Geesteswetenschappen) van Universiteit Utrecht. Hij doceert ook aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de Hogeschool der Kunsten te Utrecht, aan de HOVO's van Nijmegen, Utrecht en Brabant, en aan kunstinstellingen in Den Bosch, Breda, Helmond en Eindhoven. Hij is directeur/eigenaar van Consilium Philosophicum.

Hij publiceerde vele artikelen en zeven boeken, over onderwerpen uit de filosofie van de kunst. Hieronder een met cum laude beoordeeld proefschrift, Art and Experience (1996); verder een boek over Richard Wollheims benadering van schilderkunst, bij Cambridge University Press (2001), en, bij het Centraal Museum in Utrecht, Kleine overpeinzingen. Over kunst kijken in het museum (2003). In 2016 verscheen bij uitgeverij Klement, zijn Moderne filosofen over kunst (tweede druk, 2017).
Eind 2018 verscheen, ook bij uitgeverij Klement, Zullen we contact houden. Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen, over de tegenwerking van de subjectieve geest en onze verantwoordelijkheid door digitale technologie en het objectivisme van de moderne gemechaniseerde wetenschappen (de objectieve geest).
Hij rondt momenteel een boek af over Kunst en het kwaad, en werkt daarnaast aan de esthetica van menselijke schoonheid, gelaatsexpressie en cosmetische chirurgie.
Via zijn websites vindt u onderwijsbeschrijvingen, artikelen, voordrachten, tweets en een weblog. Meer...