dr. Rob van Gerwen
Consilium Philosophicum
Utrecht

 

Moderne filosofen over kunst, 2016

Index van namen

A

 • Adam en Eva 61n
 • Addison, Joseph 66, 69
 • Adorno, Theodor Wiesengrund 18, 247-272, 293, 362-364, 371n
 • Alberti 90n, 160
 • Alcolea-Banegas, Jesús 311n
 • Aldrich, Virgil 293
 • Aletheophilus 317
 • Alison, Archibald 66
 • Alkibiades 333
 • Apple 275n
 • Aquila, Richard 115n
 • Arbus, Diane 349, 370n
 • Aristoteles (categorieën) 62n, 160, 163, 275n, 300, 359, 369n
 • Auschwitz 273
 • Austin, J.L. 370n

B

 • Barrett, Cyril 280
 • Baselitz, Georg 286
 • Batteux, Charles de 34-5n, 174n, 198n, 317, 328, 365n
 • Baumgarten, Alexander 17, 34n, 39-50, 53, 59n, 62n, 115n, 140n, 157, 174n, 178, 199n, 273n, 274n, 275n, 315-320, 334-336, 338, 350-351, 358, 365n, 369n, 371n
 • Beardsley, Monroe 35n
 • Beckett, Samuel 259, 260, 274n
 • Beethoven, Ludwig von 357
 • Benjamin, Walter 265, 271, 274n, 275n
 • Berkeley, Bishop 81, 112n
 • Boulton, J. 89n
 • Bourdieu, Pierre 306n
 • Brand, Peg 367n, 369n
 • Broad, C.D. 60n
 • Brunelleschi; 345
 • Budd, Malcolm 35n
 • Bunyon 69
 • Burgess, C. 115n, 139n
 • Burke, Edmund 28, 66, 67, 72-74, 89n

C

 • Carlson, Alan 36n
 • Cervantes de Saavedra 75
 • Cézanne, Paul 221n, 222n
 • Chojna, W. 221n
 • Clatterbaugh, Kenneth, C. 61n
 • Cohen, Ted 89n, 113-14n, 333, 368n, 369n
 • Copernicus 131
 • Couturat, L. 60n
 • Crawford, Donald 113n, 114n, 115n
 • Croce, Benedetto 274n
 • Cruijff, Johan 359
 • Currie, Gregory 311n

D

 • Danto, Arthur 306n
 • Darwin, Charles 368n
 • Davidson, Donald 370n
 • Davies, David 35n
 • Davies, Stephen 142n
 • Derrida, Jacques 115n, 275n
 • Descartes, René 52, 130, 143n, 151, 171, 196, 242, 279, 320, 321, 354, 362, 366n
 • Dickie, George 306n, 365n, 367n
 • Diemen, Marieke van 318, 319
 • Dilthey, John 244n
 • Dodd, Julian 142n
 • Don Quichote 75, 76
 • Duchamp, Marcel 142n
 • Dührer, Albrecht 90n

E

 • Eaton, Marcia 36n
 • Einfühlung 88n
 • Eisenstein, Sergei 265, 311n
 • Ekman, Paul 286
 • Ernst, Max 260

F

 • Feagin, Susan 370n
 • Ferraris, Maurizio 144n
 • Fichte, J.G. 152
 • Flew, Anthony 90n
 • Franke, Urs 59n, 60n
 • Frankfurter Schule 268
 • Freeman, Morgan 62n
 • Freud, Sigmund 244n, 366n
 • Fricke, Christel 114n
 • Fridlund, Alan 37n
 • Fried, Michael 370n

G

 • Gadamer, Hans-Georg 18, 33, 223-246, 274n, 280, 285, 287, 307n, 353-359, 370n
 • Gauguin, Paul 102, 109, 110
 • Gaut, Berys 306n
 • Gerard, Alexander 66
 • Gerwen, Rob van 114n, 305n, 310n, 367n, 368n, 369n, 370n
 • Ginsborg, Hannah 114n
 • Goethe, Johann Wolfgang von 241, 356
 • Gogh, Vincent van 261, 345, 346, 369n
 • Gombrich, Ernst 174n, 293, 310n
 • Goodman, Nelson 307n, 308n, 357, 370n
 • Gracyk, Ted 366n
 • Graham, Gordon 371n
 • Gregor, Mary 60n
 • Grice, Paul 370n
 • Gueroult, M. 60n
 • Guyer, Paul 114n, 115n, 367n

H

 • Hacking, Ian 60n, 88n
 • Haddon, Mark 296, 312n
 • Halliwell, Stephen 369n
 • Hegel, G.W.F. 5, 17-18, 33, 52, 88n, 95, 147-176, 178, 179, 227, 234, 239, 240, 243, 244n, 336-342, 248, 249, 259, 266, 270, 273n, 300, 339-342, 344, 354, 362, 369n
 • Heidegger, Martin 221n, 244n
 • Hintikka, J. 61n
 • Hitchcock, Alfred 60n
 • Höffe, Ottfried 143n
 • Horatius 50, 160
 • Horkheimer, Max 273n
 • Horus (Egyptische god) 149
 • Hume (zachte drang, gentle force) 64
 • Hume, David 5, 17, 36n, 53, 63-92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 113n, 131, 132, 135, 144n, 162, 174n, 178, 192, 204,205, 259, 269, 273n, 320-324, 283, 284, 334-336, 338, 352, 366n, 368n, 371n
 • Husserl, Edmund 201, 202, 204, 205, 206, 218, 244n, 271, 279, 299, 353
 • Hutcheson, Frances 66

I

 • Ingarden, Roman 18, 33, 201-222, 275n, 351-353, 361, 367n, 370n
 • Inwood, Michael 174n, 175n

J

 • Jezus 148, 169
 • Johansson, Scarlett 62n
 • Jones, Peter 89n

K

 • Kandinsky, Wassily 344, 345, 346
 • Kant, Immanuel 5, 17, 28-29, 33, 36n, 37n, 67, 87, 88n, 93-145, 151, 152, 156, 161, 171, 173, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 191, 196n, 197n, 198n, 205, 217, 222n, 231, 232, 234, 237, 240, 242,244n, 245n, 248, 269, 273n, 275n, 282, 283, 294, 306n, 312n, 313n, 323, 324-336, 338, 339-342, 348, 351, 352, 363, 366n, 367n, 368n, 370n
 • Kemp, Gary 367n
 • Klein, William 350
 • Kosuth, Joseph 347, 369n
 • Kristeller, Paul Oskar 15, 34-5n, 141n
 • Kulenkampf, Jens 114-15n

L

 • Langer, Susan 198n
 • Laocoön 50-52, 329
 • Leeuwen, Cees van 88n
 • Leibniz, G.W. von 39-41, 52-59, 60n, 61n, 62n, 83, 84, 91n, 95, 112n, 131, 132, 134, 157, 174n, 197n, 199n, 244n, 252, 255, 274n, 275n, 312n, 318-320, 366n
 • Lessing, Gotthold Ephraim 50-52, 60n, 197n, 329
 • Levinson, Jerrold 142n, 306n
 • Livingston, Paisley 35n
 • Locke, John 65-66, 68, 81, 83, 88n, 142n, 311n, 320
 • Longinus 160
 • Lopes, Dom 310n
 • Lorand, Ruth 140n
 • Lucy (r. Luc Besson, 2013) 62n
 • Lüthe, Rudolf 140n
 • Luther 224

M

 • MacRae, Robert F. 60n, 62n
 • Magritte, Renée 290, 291, 293, 345
 • Mandelbaum, Maurice 306n
 • Maradonna, Diego 360
 • Marc-Wogau 114n
 • Marquard, Odo 35n, 273n
 • Mates, B. 60n
 • McDowell, John 366n
 • McFee, Graham 306n
 • Merrick, Joseph 19
 • Middeleeuwen 178, 285, 307n
 • Mill, John Stuart 242
 • Milton 69
 • Monadologie 318
 • Mondriaan, Piet 345, 346, 347
 • Monet, Claude 221n, 222n
 • Morrison, J.C. 59n

N-O

 • Nagel, Thomas 318, 366n
 • Narcissus 37n
 • Neubauer, John 35n
 • Newton, Isac 124
 • Nicholson, Jack 359
 • Nietzsche, Friedrich 198n, 369n, 371n
 • Novalis 177, 178
 • Odysseus 254-255, 269
 • Ogilby 69
 • Oppenheim, Paul 244n
 • Ovidius 37n

P

 • Parrhasius uit Efese 198n
 • Peters, Julia 175n
 • Picasso, Pablo 37n, 97, 284
 • Plato 15, 17, 37n, 52, 59n, 61n, 62n, 73, 83, 141n, 171, 179, 183-185, 192, 205, 299-301, 333, 342, 343, 344, 346, 347, 365, 369n
 • Poppe, B. 60n
 • Poussin, Nicolas 155
 • Psycho (r. Hitchcock) 60n
 • Pulp Fiction 114n
 • Putnam, Hilary 244n
 • Pythagoras 90n

Q-R

 • Quine, Willard van Orman 309n
 • Rafael 165, 166
 • Reformatie 154
 • Reid, Thomas 66, 89n
 • Renaissance 90n
 • Republiek (Plato) 59n, 73
 • Rhees, Rush 280, 308n
 • Romantiek 95
 • Russell, Bertrand 60n

S

 • Sartre, Jean-Paul 221n, 244n
 • Savile, Anthony 90n
 • Schaper, Eva 113n
 • Scheer, Brigitte 140n
 • Schiller, Friedrich 177
 • Schlegel, gebr. 177
 • Schleiermacher 225
 • Schönberg, Arnold 266
 • Schopenhauer, Arthur 18, 95, 177-199, 222n, 245n, 259, 262, 266, 273n, 299-301, 312n, 313n, 328, 339-351, 362, 363, 369n, 370n
 • Schwartz, U. 273n
 • Scruton, Roger 90n, 142n, 198n, 310n, 311n, 365n
 • Searle, John 370n
 • Seghers, Eveline 114n, 368n
 • Shaftesbury, Lord 66, 73
 • Shakespeare, William 259
 • Sibley, Frank 366n
 • Sirenen 254-255
 • Sixtijnse kapel 104
 • Socrates 37n, 55, 61n, 198n, 333
 • Spaid, Susan 59n
 • Spiegelberg, Herbert 221n, 222n
 • Spinoza, Baruch de 52, 59n
 • Stern, Robert 174n
 • Symposium 37n, 333

T-V

 • Tarantino, Quentin 113n
 • Taylor, Charles 273n
 • Tilghman, Benjamin 301, 314n
 • Tolstoi, Lev 166
 • Tractatus Logico-Philosophicus 297-301, 309n
 • Travis, Charles 309n
 • Vico, Giambattisto 231
 • Vinci, Leonardo da 90n

W

 • Wackenroder, E. 177, 178
 • Walton, Kendall 310n, 311n
 • Weitz, Morris 140n, 306n
 • Wellek, R. 196n
 • Wieand, J. 90n
 • Wiener Kreis 201
 • Wiggins, David 89n, 366n
 • Williams, Bernard 311n
 • Wimsatt jr, W.K. 35n
 • Winckelmann 51
 • Wittgenstein, Ludwig 55, 198n, 273-314, 364-365, 369n, 370n
 • Wolff, Christian 52
 • Wollheim, Richard 35n, 37n, 89n, 90n, 114n, 293, 306n, 310n, 311n, 312n, 365n, 366n, 368n, 371n
 • Wright, Kathleen 244n

XYZ

 • Xenophanes 175n
 • Young, James O. 35n
 • Youtube 262
 • Zenck, M. 273n
 • Zeuxis 198n
 • Zuidervaart, Lambert 273n

 

Weblog

Philosophy of the Arts, a blog by Rob van Gerwen

More tweets ... (twitter-archive).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z